ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନ ସହ ଆମରଣ ଅନସନରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ ବାଲେଶ୍ବର ସଦର ବ୍ଲକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବୁଆଁଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ରବି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ।

ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନ ସହ ଆମରଣ ଅନସନରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ ବାଲେଶ୍ବର ସଦର ବ୍ଲକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବୁଆଁଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ରବି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ।