ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନ ଆମରଣ ଅନସନ

ବାହାନଗା ସାମ୍ୱାଦିକ ଆକ୍ରମଣ ମାମାଲାରେ ବିଡିିଓଙ୍କ ନିଲମ୍ୱନ ଦାବି କରି ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନର ଆମରଣ ଅନସନର ସପ୍ତମ ଦିନରେ ।