କରନା ସମୟ ରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଙ୍କ ଲାଗି ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ରେ ଆମ ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସମ୍ୟକ୍ ସବାରେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମିଳିଥିଲା ମାନପତ୍ର ଆଜି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟା ଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ରେ ଭାରିଯାଇଛି .

କରନା ସମୟ ରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଙ୍କ ଲାଗି ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ରେ ଆମ ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସମ୍ୟକ୍ ସବାରେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମିଳିଥିଲା ମାନପତ୍ର ଆଜି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟା ଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ରେ ଭାରିଯାଇଛି .