ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ "ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁ କୁ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ" କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ P

ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ "ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁ କୁ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ" କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ P