ମୁସ୍ତାକ ଅଲ୍ଲି ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ "ବାଇରୋଇ ଗାଁ କୁ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ" କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆଚ୍ଛା ସଙ୍ଗଠନର ରାଜ୍ୟ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୋନାଲି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ରଶ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର, ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି ଓ ମାନସ ଦାସ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

ମୁସ୍ତାକ ଅଲ୍ଲି ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ "ବାଇରୋଇ ଗାଁ କୁ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ" କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆଚ୍ଛା ସଙ୍ଗଠନର ରାଜ୍ୟ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୋନାଲି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ରଶ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର, ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି ଓ ମାନସ ଦାସ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।