କେନ୍ଦୁଝର : କେଡେ ବିଚିତ୍ର ଏ ଦୁନିଆ। ଏଠି ନିଆଁ, ପାଣି ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଗରେ ହାର ମାନିଯାଏ ମଣିଷ ସମାଜ । ଅଦିନର ଝଡ଼ ଭଳି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ ଶିବାନାରାୟନପୁର ଗ୍ରାମର ପାଞ୍ଚ ପରିବାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ ବେସାହାରା ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ିଛନ୍ତି

କେନ୍ଦୁଝର : କେଡେ ବିଚିତ୍ର ଏ ଦୁନିଆ। ଏଠି ନିଆଁ, ପାଣି ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଗରେ ହାର ମାନିଯାଏ ମଣିଷ ସମାଜ । ଅଦିନର ଝଡ଼ ଭଳି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ ଶିବାନାରାୟନପୁର ଗ୍ରାମର ପାଞ୍ଚ ପରିବାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ ବେସାହାରା ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ିଛନ୍ତି