ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଠାରେ ଅସହାୟ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କୁସୁମ ନାୟକ ଏବଂ ମୀରା ରାଣୀ ସାମଲଙ୍କ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ସଙ୍ଗଠନର ସମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଭାଇ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଭାଇ ରକ୍ତ ଦାନ କରୁଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ।

ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଠାରେ ଅସହାୟ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କୁସୁମ ନାୟକ ଏବଂ ମୀରା ରାଣୀ ସାମଲଙ୍କ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ସଙ୍ଗଠନର ସମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଭାଇ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଭାଇ ରକ୍ତ ଦାନ କରୁଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ।