ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରୂପସା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏକ ପାର୍ଶ୍ଵରେ କାଦୁଅ ହୋଇ ଥିବା ଦେଖି ସେଠାରେ ଆମ ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନର ପିଲାମାନେ ପହଞ୍ଚି ମୋରମ ପକାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରୂପସା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏକ ପାର୍ଶ୍ଵରେ କାଦୁଅ ହୋଇ ଥିବା ଦେଖି ସେଠାରେ ଆମ ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନର ପିଲାମାନେ ପହଞ୍ଚି ମୋରମ ପକାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।