Skip to main content

ସ୍ୱଚ୍ଛ ସମାଜ ଗଠନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରୟାସ

Activities

ଆଜି ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନ ର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ତରଫରୁ ଓଡିଶାର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଙ୍କ ଉଦ୍ୟେସ ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଙ୍କୁ COVID-19 ଟୀକା ବାବଦରେ ଦାବୀ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା , ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପାଳ ଙ୍କୁ ଏହି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା

By March 1, 2021January 9th, 2023No Comments

ଆଜି ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନ ର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ତରଫରୁ ଓଡିଶାର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଙ୍କ ଉଦ୍ୟେସ ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଙ୍କୁ COVID-19 ଟୀକା ବାବଦରେ ଦାବୀ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା , ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପାଳ ଙ୍କୁ ଏହି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା

Leave a Reply