Skip to main content

ସ୍ୱଚ୍ଛ ସମାଜ ଗଠନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରୟାସ

Activities

କୁନି ପୁଅ ଶ୍ୟାମ ଓ କୁନି ଝିଅ ଶିବାନୀର ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଚିତ୍ର ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତୂଳୀରେ ଆଙ୍କି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଆଚ୍ଛା ସଙ୍ଗଠନ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପର୍ଥାନ କରୁଆଛୁଁ

By February 24, 2021January 9th, 2023No Comments

କୁନି ପୁଅ ଶ୍ୟାମ ଓ କୁନି ଝିଅ ଶିବାନୀର ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଚିତ୍ର ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତୂଳୀରେ ଆଙ୍କି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଆଚ୍ଛା ସଙ୍ଗଠନ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପର୍ଥାନ କରୁଆଛୁଁ

Leave a Reply